BRightWrite

(uit Van Dale E-N)

right5
( bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: righter; afleiding: rightness )
  1. juist, waar,  correct,  rechtmatig,  recht
  2. juist gepast,  geëigend,  best,  recht
  3. in goede staat, in orde,  gezond,  normaal
  4. ( soms Right ) rechts, rechter-,  conservatief
  5. ( wiskunde ) recht, met een hoek van negentig graden,  (met basis) loodrecht (tegenover de as),  orthogonaal
  6. ( voornamelijk verouderd ) recht, ongebogen
  7. ( slang ) vriendelijk
  8. ( slang ) eerlijk, betrouwbaar


Right

Hoewel niet alle beschrijvingen van de pagina hiernaast op ons van toepassing zijn, kunnen wij ons in een aantal wel vinden.

Juist

Een correcte vertaling ontstaat doordat uw tekst wordt vertaald door een native speaker in de doeltaal en vervolgens nagekeken door een native speaker in de brontaal. Hierdoor worden interpretatiefouten voorkomen.

Geëigend

Voor de beste vertaling van de terminologie maken we gebruik van vele woordenboeken, naslagwerken, internet en ons netwerk van mensen werkzaam in verschillende vakgebieden. Indien nodig nemen wij contact op met de opdrachtgever over branchegebonden terminologie, welke wij vastleggen in een  terminologiebestand. 

In goede staat

Een goede en consequente lay-out heeft altijd onze aandacht, het komt de kwaliteit van de tekst ten goede.

Vriendelijk en eerlijk

Verder doen wij graag op een vriendelijke en betrouwbare manier zaken met u, afspraak is afspraak, en voor een acceptabel tarief.

BRightWrite  | Middelweg 18 | 4196 JH Tricht | Tel: 0345 581048 | e-mail: info@brightwrite.nl